10 mrt 2017

Waarom CoGreen geen echte participatie toelaat in windmolens Truibroek

Op termijn zouden er windmolens worden gebouwd op het bedrijventerrein van Truibroek. Een goede zaak uiteraard: windmolens produceren een groot gedeelte van de groene elektriciteit die we nodig hebben. Soms gebeurt het dat zo'n windmolen wordt opgericht samen met een buurt of met omwonenden, die er dan zelf in investeren om hun eigen energie te kunnen maken en zelf de beslissingen te kunnen nemen over wat met de opbrengst moet gebeuren. "Participatie" wordt dit genoemd, en Groen is uiteraard voorstander hiervan. Mensen uit de omgeving van Trubroek zouden in het windmolenproject op Truibroek kunnen participeren, via de coöperatie CoGreen. Dit geld zou dan elk jaar een bepaald rendement opleveren. Maar er is een groot verschil tussen de coöperatie CoGreen en een echte coöperatie zoals Ecopower. Participatie volgens Ecopower betekent immers dat mensen mede-eigenaar worden van de installatie en dat ze de stroom zelf gaan gebruiken. Een derde aspect is dat ze zich gaan verenigen in een coöperatie, die democratisch wordt gecontroleerd en waarbij iedereen inspraak heeft.

Coöperaties of eerder nep-coöperaties als CoGreen, maar ook Limburg Win(d)t, Aspiravi en Groenkracht werken echter helemaal anders. Ten eerste is het een naamloze vennootschap (NV) en niet een groep burgers die de coöperatie (CVBA) opstart. Ten tweede bepalen de statuten van de CVBA dat de NV alles voor het zeggen heeft in de raad van bestuur maar ook in de algemene vergadering. Dat doen ze door verschillende soorten aandelen te creëren. Daarbij blijven de zogenaamde A-aandelen in handen van de NV en krijgen de coöperanten B- of C-aandelen, waarbij alleen de A-aandelen zeggenschap geven in de werking. Ten derde zijn de aandeelhouders van deze nep-coöperaties niet rechtstreeks eigenaar van de installaties. Het geld dat de CVBA ophaalt bij burgers wordt dus niet geïnvesteerd in projecten maar doorgestort naar de NV onder de vorm van een achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is iets minder risicovol dan een rechtstreekse investering in aandelen, maar als je aandelen koopt dan heb je tenminste nog iets te zeggen in de NV.

Op de infomarkt over het windmolenproject, die midden februari werd georganiseerd in het gemeentehuis, moest Engie Electrabel wel toegeven dat het ging om een "nepcoöperatie", waarbij de mensen die erin investeren geen enkele inspraak hebben. Inspraak die vaak noodzakelijk is om een voldoende draagvlak te vinden voor een project bij de buurtbewoners. Nu stelden we immers vast dat heel wat van de aanwezige buurtbewoners zich vragen stelden bij de plaatsing van een van de windmolens, op relatief korte afstand van hun huizen. Een open dialoog, vanaf het begin en échte inspraak had dit wellicht kunnen voorkomen, hetzij door voor een andere locatie te kiezen, hetzij door echt in te gaan op de terechte zorgen van de mensen en hen gerust te stellen met duidelijke cijfers.

Engie Electrabel reageerde via mail op deze bijdrage. Hieronder lees je hun reactie:

Onze coöperatie Electrabel CoGreen werd opgericht specifiek voor de omwonenden van windmolenprojecten. We geven hen de kans om te investeren in hun eigen buurt met een rendement dat hoger ligt dan wat je realiseert met je geld op je spaarboekje. Zo werd op de jaarlijkse algemene vergadering van 16 juni 2017 een dividend tussen de 3,24% en 6% goedgekeurd, afhankelijk van de performantie van het betreffende park.

 

De cvba Electrabel CoGreen bevat in totaal 24.680 aandelen, waarvan er 24.530 in handen zijn van particuliere aandeelhouders. ENGIE Electrabel neemt inderdaad de organisatie van de raad van bestuur en de algemene vergadering op zich, maar alle particuliere aandeelhouders hebben evenveel inspraak. Aandeelhouders kunnen zich ook elke drie jaar democratisch verkiesbaar stellen om lid te worden van de raad van bestuur.

Het betreft hier geen achtergestelde lening. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om verder te investeren in hernieuwbare energie. Door deze werkwijze garanderen wij zowel financieel als organisatorisch dat de windturbineprojecten gebouwd kunnen worden en door middel van de coöperatieve kunnen de omwonenden mee genieten. Onze coöperatieve heeft als doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie. Iets wat ook letterlijk terug te vinden is in de statuten van Ecopower.

 

Wij als ENGIE Electrabel nemen onze verantwoordelijkheid op door het hele reilen en zeilen achter de coöperatieve te laten draaien. Je kan ons zien als syndicus van het hele project. Iedere aandeelhouder kan jaarlijks zijn bekommernis delen en kan zich verkiesbaar stellen als bestuurder. 
Door deze administratieve en organisatorische rol op te nemen, verzekeren we een optimale en efficiënte werking van de cooperatieve vennootschap.

 

Ook los van Electrabel CoGreen luisteren wij steeds naar de bekommernissen van de omwonenden. Voor we een project indienen bij de betreffende overheid organiseren we één of meerdere infovergaderingen en proberen we de omwonenden warm te maken voor groene energie. Zo zijn we op bezoek geweest bij enkele omwonenden van het windturbineproject in Ham en hebben we hen de volgende specifieke informatie gegeven:

·         een slagschaduwkalender voor hun specifieke woonst,

·         fotosimulaties die het zicht tonen op de windturbines van aan hun voordeur,

·         slagschaduwkaarten & geluidskaarten,

·         een informatiebundel met alle na te leven Vlarem normen.

Wij hebben hen bovendien ook persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer het dossier ingediend werd (zijnde op 29 mei 2017). Zij weten dat ze voor verdere vragen en opmerkingen steeds bij ons terecht kunnen.

 

Mede-eigenaarschap is evenwel niet zonder zorgen. De vennoten van Ecopower zijn ten persoonlijke titel aansprakelijk ten belope van hun participatie. Een mondvol, die zoveel wil zeggen als: indien het schip van koers is gegaan, staat er geen kapitein meer aan het roer en is het ieder voor zich. ENGIE Electrabel staat borg voor de vennootschap zodat de omwonenden met een gerust hart kunnen investeren in groene energie.

Daarnaast is mede-eigendom niet hetzelfde als controle hebben en indien er niet genoeg stemgerechtigde aanwezigen zijn, kunnen noodzakelijke beslissingen onnodig op de lange baan geschoven worden.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren