10 mei 2019

Gemeenteraad mei

"Burgerbegrotingen, spreektijd voor burgers op gemeenteraden en al die "poespas", ik zal me daartegen blijven verzetten." Zie daar de woorden van Dirk De Vis, burgemeester van Ham, op de gemeenteraad van 9 mei, die zich aankondigde als weinig memorabel en zeer kort.

Wat voorafging: na een zeer snelle afhandeling van 8 agendapunten waar weinig discussie over bestond, was het onze beurt om enkele vragen te stellen (als enige fractie deze keer). De eerste ging over inspraak. Met de meerjarenplannen die de gemeentebesturen moeten opstellen in zicht, zijn er gemeenten (bv. Pelt, Kinrooi) die van de gelegenheid gebruik maken om input te vragen aan hun inwoners. Ze ontwikkelen websites waar mensen ideeën kunnen posten en gaan daar dan mee aan de slag, in samenspraak met de burgers. Dit levert vaak erg waardevolle ideeën op. Daarnaast, los van de meerjarenplannen, zijn er meer en meer steden en gemeenten die burgers laten mee beslissen met burgerbegrotingen, of hen spreektijd geven op gemeenteraden.

Niets van dat alles in Ham. Waarom niet? Schepen van Inspraak Nico Engelen (Open VLD) had alvast zijn huiswerk gemaakt en gaf een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van wat er op het vlak van participatie de laatste maanden was gebeurd en wat er nog op de planning staat. En jawel, er worden (kleine) stappen in de juiste richting gezet. Hoorzittingen die in een vroeger stadium worden georganiseerd, een enquête bij schoolgaande jeugd rond mobiliteit: daar zit zeker muziek in. Maar verder wordt er wel erg de nadruk gelegd op adviesraden, op input vanuit de gemeentelijke diensten, de gemeenteraad ... Het is echt wachten op een project waarmee de Hamse burger mee wordt betrokken bij haar of zijn gemeente.

Het slotakkoord was echter voor onze burgemeester, Dirk De Vis. Hij gaf allereerst aan dat dergelijke participatietrajecten veel geld kosten, dat het in Ham de gewoonte is om zuinig met de centen om te springen en dat het bestuur ervoor kiest om die anders te spenderen. Waarmee hij aangeeft dat andere steden en gemeenten het geld over de balk gooien voor projecten die niks opbrengen? Wij hebben daar een andere mening over.

Vervolgens trok hij ook het nut van inspraak zelf in twijfel. "Burgerbegrotingen, spreektijd op gemeenteraden en dergelijke "poespas", ik zal me daartegen blijven verzetten", haalde hij uit. "Ik ga ervan uit dat mensen uit de gemeenteraad en onze schepenen dicht genoeg bij de bevolking staan om te weten wat er leeft, en om dit vervolgens aan te brengen op de gemeenteraad. Waarom zijn we anders in oktober gaan stemmen? U gelooft toch nog in de representatieve democratie?" stelde hij een tegenvraag.

Uiteraard geloven we daar nog in, maar De Vis vindt dus dat dit voldoende is, dat mensen een keer om de zes jaar een bolletje inkleuren, en voor de rest hun mond houden. Dat is niet zoals wij het zien. Het gemeentebestuur bestuurt, de oppositie controleert, maar de mensen moeten zo veel mogelijk worden betrokken. Zo kunnen zij hun gemeente mee- maken. Maar daar zijn onze Hamse bestuurders duidelijk nog niet klaar voor...

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren