05 jul 2019

Gemeenteraad juli

Laatste gemeenteraad voor de vakantie, met enkele interessante punten. Eerst en vooral werd de jaarrekening van 2018 toegelicht. Die had wat te lijden onder het feit dat de belasting op bedrijfsvestigingen nog niet was geïnd, maar zag er verder in orde uit. Onze vragen konden op een afdoende manier worden beantwoord. Nu is het vooral afwachten hoe het beschikbare geld zal worden aangewend in het nieuwe meerjarenplan, dat er tegen eind dit jaar moet liggen.

Op het vlak van grondbeleid komen er investeringen in rioleringen en wegen rond Wasseven, Kwamol, In de Bus en de Pastoriestraat. Die werken zullen wellicht eerder worden aangevat dan de volgende fase van de N141, wist schepen Heselmans te vertellen.
Bedenking daarbij: iedere gemeente heeft een bepaald bedrag in het "rioleringsfonds" van Inter-aqua. Voor Ham bedraagt dit € 213 000. Dit bedrag mag enkel worden uitgegeven aan riolering. Maar hoe zinvol is dit in tijden van betonstop, waarbij we zo weinig mogelijk nieuwe ruimte willen aansnijden, onder meer om te besparen op allerlei voorzieningen? 

Het nieuwe verhuur- en retributiereglement voor de zalen van de gemeente (Kristoffelheem, De Zille, buurthuis) keurden we goed. Het is de bedoeling om de verenigingen meer te laten organiseren tijdens de week, minder tijdens het weekend, als dat haalbaar is. De toevoeging van een categorie voor tijdelijke verenigingen en burgerinitiatieven, met aangepaste tarieven, vinden wij alvast positief. 

Wij hadden twee vragen ingediend: 

Naar aanleiding van recente werkzaamheden waarbij asbest was vrijgekomen in Genendijk, vroegen we wie dergelijke werkzaamheden opvolgt binnen de gemeente. Het antwoord van schepen Vandezande luidde dat de aannemer zich aan een aantal regels moet houden wat betreft sorteren van materialen en wat betreft welzijn op het werk, maar dat de gemeente dit niet ter plekke controleert. Hij gaf wel mee dat er projecten zullen worden opgezet, het ene door Limburg.net en het andere door de provincie Limburg en Dubo Limburg, om het voor mensen eenvoudiger te maken om van hun asbest af te geraken door ophaling aan huis en een "samenaankoop" voor de afbraak van asbestdaken. Onze gemeente zal in deze projecten participeren, wat uiteraard alleen maar toe te juichen is.

Onze tweede vraag ging over het "klimaatrapport" van onze gemeente, opgemaakt door de provincie Limburg. Hieruit blijkt dat er tussen 2011 en 2016 een daling van de uitstoot was met amper 0,6 %. We zien dat onze huishoudens het prima doen, met een daling van 17 %, en ook het openbaar vervoer en de openbare verlichting zorgen voor (veel) minder uitstoot. Deze goede cijfers worden helaas tenietgedaan voor een sterke stijging bij de tertiaire sector, waaronder gemeentelijke gebouwen (+19 %), particulier en commercieel vervoer (+6%) en industrie (23%). Schepen Vandezande gaf toe dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is, maar gaf ook aan er vreemde schommelingen waren in de cijfers: eind 2015 zou de tertiaire sector nog goed zijn geweest voor een daling van 6 %, een jaar later is er dus plots een stijging van 19 %. Bij landbouw noteren we eind 2016 een lichte daling van 0,9 %, terwijl dit eind 2015 nog -28 % was. Inderdaad vreemde cijfers die verduidelijking vragen: we komen hier nog op terug.

Op de OCMW-raad was er een vraag van Vlaams Belang over de lift van de serviceflats in "De Waterjuffer", een verhaal dat breed was uitgesmeerd in Het Belang van Limburg. De ware toedracht, toegelicht door schepen Stephanie Engelen, bleek echter heel wat meer genuanceerd dan in het artikel stond aangegeven, wat burgemeester De Vis noopte om HBvL een veeg uit de pan te geven. Nu, een krant moet worden gevuld en dit gebeurt niet altijd met de nodige nuance, maar het is alleszins aan gemeenteraadsleden om niet te veel puur aan "krantenpolitiek" te doen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren