Frans Hoes

De jonge garde van Groen in Ham wordt onder meer ondersteund door deze brok ervaring. Frans was schepen van 2000 tot 2006 en stond in die functie mee aan de basis van onder meer de Openstratendag en de bibliotheek in Kwaadmechelen.  

Nog steeds is Frans een en al passie en enthousiasme. Zijn leerlingen van het zesde leerjaar in de Zevensprong in Oostham ondervinden dat dagelijks, en ook in zijn engagement voor de bib kan hij zijn energie kwijt.

Daarnaast is hij ook bestuurslid van Natuurpunt in Ham, waarmee hij het prachtige natuurgebied De Rammelaars onderhoudt en er heel wat activiteiten organiseert.